Skriv siffran 5 med bokstäver:

Styrelsen 2021

Ordförande

Lasse Walls  

Tel: 050-3099562   

e-post:lasse.walls@surfnet.fi

Viceordförande

Annette Nyman

Tel: 044-5500605   

e-post: tette.holmstrom@gmail.com

Sekreterare

Camilla Forsström

Tel: 050-3448053      

e-post: camilla.forsstrom@netti.fi

Kassör

Andreas Stolpe

Tel: 040-7542341      

e-post:stolp83@gmail.com

Styrelsemedlemmar

Anette Nordström

Tel: 040-7620377

e-post: anette.nordstrom@outlook.com

Ronnie Nordström

Tel: 0400-681589  

 e-post:nordstrom_89@hotmail.com

Gun-Britt Lupala

Tel: 040-7399722 

 e-post: g-b.lupala@hotmail.com  

  

Föreningen  finns också på facebook: https://www.facebook.com/Trollshofdaskolhusforening

  samt på Instagram 

 

Trollshofda Skolhusförening r.f.