Skriv siffran 9 med bokstäver:

Styrelsen 2023

STYRELSEN 2023
KONTAKTUPPGIFTER.    
Ordförande:
Lasse Walls 
050-3099562
 lasse.walls@surfnet.fi

Viceordförande:
Annette (Tette) Nyman
 044-5500605 tette.holmstrom@gmail.com 
 
Sekreterare:
Ronnie Nordström 
0400-681589 nordstrom_89@hotmail.com
  
Kassör:
Andreas Stolpe
040-7542341
stolp83@gmail.com

Styrelsemedlemmar: 
Gun- Britt Lupala
 040-7399722
 g-b.lupala@hotmail.com 

Anette Nordström 
040-7620377                                                                                      anette.nordstrom@outlook.com

Paola Andrade-Nyberg
045-6648610
paolanyberg@gmail.com

Titta också in på vår hemsida:
http://www.trollshovda.nsu.fi

Vi finns på instagram och facebook: 
  

https://www.instagram.com/trollshofdaskolhusforening/

 

Trollshofda Skolhusförening r.f.