Föreningens kontonummer:

IBAN FI28 4055 5850 0005 01

TROLLNYTT 1/2021

Vi har alla på något sätt påverkats av coronaepidemin men trots det så hoppas vi ändå kunna hålla de inplanerade programmen i vår förening .

Vi höll årsmöte i Skolan 15.3 och efter det har styrelsen hållit ett konstituerande möte.  Styrelsen ser ut så här:

Ordförande Lasse Walls 050-3099562
lasse.walls@surfnet.fi

Viceordförande Annette Nyman 044-5500605                                          tette.holmstrom@gmail.com

Kassör Andreas Stolpe 040-7542341
stolp83@gmail.com

Sekreterare Camilla Forsström 050-3448053
camilla.forsstrom@netti.fi

Styrelsemedlemmar
Ronnie Nordström 0400-681589
Gun-Britt Lupala 040-7399722
Anette Nordström 040-7620377
 

MEDLEMSAVGIFTEN
för år 2021 är 10 euro per person. Bankgiron för betalning av medlemsavgiften skickas ut till alla medlemmar under de kommande månaderna.

Känner du någon som vill bli medlem i föreningen så be dem ta kontakt med föreningens kassör Andreas Stolpe.

SOMMARTORG
Sommartorget hålls på lördagar kl 9 – 11
från 12 juni till 14 augusti.    

Vi följer coronarestriktionerna och håller avstånd och bär ansiktsmask. 

Vi finns också på Facebook: https//www.facebook.com/Trollshofdaskolhusforening 

och  på Instagram: @trollshofdaskolhusforening

 

Bästa hälsningar

Styrelsen i Trollshofda Skolshusförening
 

 

Trollshofda Skolhusförening r.f.